Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre - Kam v meste | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kam v meste v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

dátum pridania: 18.01.16-14:23

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre je jednou z najstarších kultúrnych inštitúcií v meste a jej história sa píše už od roku 1923. Je to kultúrna, informačná, vedecká a vzdelávacia inštitúcia, ktorej poslaním je budovať a uchovávať univerzálny knižničný fond. Knižnica poskytuje aj rôzne druhy služieb, ktoré vedú k získaniu konkrétnej informácie alebo dokumentu.

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

Poslaním krajskej knižnice je zabezpečovať prístup k informáciám zodpovedajúcim kultúrnym, výskumným a vzdelávacím potrebám, používateľom všetkých vekových, sociálnych a profesných skupín. Jej význam spočíva predovšetkým v metodickej, vzdelávacej, poradenskej a štatisticko-analytickej činnosti a v koordinovaní činnosti knižníc v oblasti plnenia celospoločenských úloh.

Knižnica plní niekoľko funkcí, a to:

  • funkciu obecnej knižnice pre mesto Nitra,

  • funkciu regionálnej knižnicej pre okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce,

  • funkciu krajskej knižnice pre regionálne knižnice Nitrianskeho kraja.

krajska knižnica nitra

Neoddeliteľnou a neodmysliteľnou súčasťou činnosti knižnice je príprava čitateľa na využívanie fondov a služieb knižnice. Za týmto účelom organizuje množstvo rôznych typov vzdelávacích podujatí - informačná výchova žiakov základných a stredných škôl, besedy o knihách a ich tvorcoch, súťaže, tvorivé dielne a iné kombinované podujatia, ktorých prvoradým cieľom je vzbudiť záujem o čítanie kníh.

výber kníh

História knižnice

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre je jednou z najstarších kultúrnych inštitúcií v meste. Jej história začína rokom 1923, kedy bola rozhodnutím mestského zastupiteľstva založená Mestská verejná knižnica v Nitre. V novembri roku 2005 sa knižnica presťahovala do priestorov v mediálno-spoločenskom centre Mediahaus na Ul. Fraňa Mojtu 18. Verejnosti začala poskytovať služby od 3. 1. 2006.

interiér knižnice

Z malej požičovne kníh sa za viac ako 90 rokov vybudovala významná kultúrna, informačná a vzdelávacia organizácia s viac ako 220-tisícovým knižničným fondom. Počas celej svojej existencie vplývala na vzdelanostnú úroveň nielen Nitranov, ale i obyvateľov ďalších regiónov, ktorým od predškolského až do seniorského veku poskytovala a poskytuje široké čitateľské a študijné zázemie.

priestory knižnice

Služby

Knižnica poskytuje rôzne druhy služieb, ktoré vedú k získaniu konkrétnej informácie alebo dokumentu. Svoje služby umožňuje registrovaným používateľom a ostatným záujemcom za jednorazový poplatok.

Medzi základné služby knižnice patrí:

  • získanie dokumentu z fondu knižnice pre štúdium doma - služby výpožičné (absenčné)

  • získanie dokumentu z fondu knižnice pre štúdium v študovni a čitárni - služby výpožičné  (prezenčné)

  • získanie kópie časti dokumentu, ktorý je vo fonde knižnice - služby reprografické

knihy

Výpožičné služby

Výpožičná lehota kníh požičaných mimo knižnicu je 1 mesiac. Naraz si možno vypožičať najviac 8 knižničných jednotiek. Vyčlenená odborná literatúra, nachádzajúca sa v študovni, sa vypožičiava len na dobu 14 dní bez možnosti predĺženia výpožičnej lehoty a v počte maximálne 2 kusy. Výpožičky kníh sú bezplatné. V prípade, že používateľ má záujem o knihu alebo inú knižničnú jednotku, ktorá je aktuálne požičaná, môže požiadať o jej rezervovanie. O návrate vypožičanej knižničnej jednotky knižnica vyrozumie používateľa telefonicky, písomne, formou SMS alebo e-mailom za poplatok uvedený v prílohe. 

knižničné priestory

Medziknižničná výpožičná služba (MVS) a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba

Ak sa dokument o ktorý má používateľ záujem nenachádza vo fonde knižnice, je možné využiť medziknižničnú výpožičnú službu (MVS) alebo medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu (MMVS). Knižnica mu titul zabezpečí na základe písomnej objednávky, ktorú používateľ musí vyplniť osobne. Služba je spoplatnená podľa platného cenníka.

 

Krajská knižnica Karola Kmeťka 

Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra

 

Tel.: 037/741 91 62

Email: sluzby@krajskakniznicanitra.sk

 

www.krajskakniznicanitra.sk

Nájdete nás aj na Facebooku: 
 poslať článok mailom  vytlačiť článok